AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    В продължение на десетилетия PVC прозрачните продукти се разделят на твърди и гъвкави, които се използват в различни приложения. Според настоящите дискусии относно опазването на околната среда и устойчивостта, бъдещите пазарни сегменти ще бъдат изправени пред ключови предизвикателства. Продукти, съдържащи калай, алтернативи на разтвори без калай ще стават все по-критични. Във връзка с това е необходимо да се обърне внимание на различни правни разпоредби, като фармакопея, одобрение за контакт с храни, наредби за въздушен шок в помещенията или стандарти за играчки. В миналото калай, олово и барий са били основните приложения в много приложения, но тъй като Европейският съюз използва само калциев цинк и бариев цинк, други региони в света бавно следват това развитие и все по-често избират тези решения.