AIMSTA-6809W

  • Calcium Zinc Stabilizer for 5G cables Telecommunication lines electrical wiring cables

    Калциев цинков стабилизатор за 5G кабели Телекомуникационни линии електрически кабели

    PVC често се използва за обшиване на 5G електрически кабели поради отличните си електрически изолационни свойства и диелектрична константа. PVC често се използва в кабели с ниско напрежение (до 10 KV), телекомуникационни линии и електрически кабели. Стабилизаторната система оказва значително влияние върху производителността и експлоатационния живот на PVC кабелите. Той може ефективно да произвежда кабели и проводници и да придава на готовия продукт специфични свойства, включително добра термична стабилност и електрически свойства, начален цвят и стабилност на цвета, добри механични свойства, стабилизация на дисперсия. Ca / Zn стабилизаторът винаги се добавя към изолацията на проводниците и кабелите и съединенията на обвивките, за да се увеличи гъвкавостта и да се намали чупливостта. Важно е използваният стабилизатор да има висока съвместимост с PVC, ниска летливост, добри свойства на стареене и да не съдържа електролити. Освен тези изисквания, пластификаторите се избират с оглед на изискванията на крайния продукт.