AIMSTA-6382

  • UL105℃ PVC stabilizer for wire ground installation telecommunication cables

    UL105, PVC стабилизатор за телекомуникационни кабели за наземна инсталация

    Системата стабилизатор оказва значително влияние върху производителността и експлоатационния живот на PVC кабелите. Той позволява ефективно производство на кабели и проводници, заземителни кабели, инсталационни кабели, телекомуникационен кабел и придава специфични атрибути на крайните продукти - включително добра топлинна стабилност и електрически свойства, начален цвят и стабилност на цвета, подходящ за леки и тежки калциево-черен, бял проводник и кабел, отлична термична стабилност, подходящ за захранващ кабел.